Дошкільна освіта

images_g

Методичні об’єднання в ДНЗ

Новини та урочисті заходи в дошкільній освіті Старобільщини

          Методист з дошкільного виховання Коновалова Наталія Борисівна.

Виконує методичний супровід дошкільних закладів району.

    Забезпечення різнобічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх індивідуальних особливостей, культурних потреб спільно з батьками одне з завдань програми. Реалізацію якого сьогодні  здійснюють 28 дитячих навчальних закладів (7 – міських, 21- сільських). Дітей,охоплених дошкільною освітою віком від 2-х до 6-ти років – 1324 дитини.

Для забезпечення гарантованого права на дошкільну освіту дітей 5-ти річного віку не охоплених навчанням та вихованням у дитячих садках, розроблені заходи щодо якісної дошкільної підготовки дітей. Створені банки даних про таких дітей, визначено форму здобуття дітьми дошкільної освіти.В районі працює 16 КДНЗ з короткотривалим перебуванням дітей при навчальних закладах, запроваджено соціально-педагогічний патронат.

Системадошкільної освіти оновлюється і змістовно. Поряд з державними програмами дошкільні навчальні заклади району працюють по цілому спектру нових програм, педагогічних технологій, авторським програмам. Провідним  мотивом діяльності ДНЗ нашого району став пошук конкретних освітніх форм, які б допомогли закладам знайти власне обличчя і певний стиль в роботі.

Протягом навчального року робота ДНЗ була зорієнтована на реалізацію проблеми «Інтерактивні технології навчання і виховання як засіб розвитку творчого потенціалу учасників педагогічного процесу».На підсумковому засіданні  методичного об’єднання працівників дошкільної освіти  зроблено детальний аналіз основних здобутків  ДНЗ  за минулий  рік.

Завдання дошкільної освіти на 2016-2017 навчальний рік:

  • оптимізація мережі ДНЗ відповідно до потреб населення, розширення їх функцій наоснові варіативних форм здобуття дошкільної освіти;
  • модернізація змісту дошкільної освіти, орієнтація на розвиток особистості, формування готовності до навчання в школі;
  • вивчення і впровадження інноваційних технологій в практику роботи ДНЗ, творча самореалізація педагогів;
  • активізація патріотичного виховання в ДНЗ;
  • розвиток матеріально – технічної бази ДНЗ;
  • впровадження інформаційних технологій в роботу ДНЗ;
  • здобуття вищої фахової освіти педагогічними працівниками ДНЗ.

Науково-методичний супровід дошкільної освіти:

      Дошкільні навчальні заклади району протягом навчального року були зорієнтовані на реалізацію проблеми «Інтерактивні технології навчання і виховання як засіб розвитку творчого потенціалу учасників педагогічного процесу», що сприяє підвищенню професійної компетентності і ділової кваліфікації вихователів, розвитку дитячої творчості, удосконаленню навчально-виховного процесу, оволодіння сучасними і інформаційно-комунікативними технологіями навчання і виховання.

З цією метою у районі проводились семінари-практикуми, інструктивно-методичні наради для завідувачів дошкільних навчальних закладів, на яких розглядалися питання:

– контрольно-аналітична діяльність;

– координація діяльності ДНЗ і школи в забезпеченні психологічної готовності дітей до навчання в школі;

– сучасні вимоги до ведення ділової документації в ДНЗ.

 Робота творчих груп ДНЗ 

     Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення професійної майстерності, вихователі ДНЗ № 11 «Сонячний» Коліна Ю.В. та Тулуп В.Ю. активно працюють у обласній творчій групі за темою «Креативний розвиток дошкільників у різних видах діяльності».