Корекційно-розвивальний напрямок

Іващенко Олексій Леонідович

Підгорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.

м. Старобільськ

ПАРТНЕРСТВО З МІЖНАРОДНИМ ФОНДОМ TERRE DES HOMMES ЩОДО ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМ

У звичайній американській або європейській школі нікого не здивують учні з особливостями психофізичного розвитку — вони є повноправними учасниками навчального процесу. В Україні ж відсоток загальноосвітніх навчальних закладів, які впроваджують інклюзивне навчання, поки не дуже великий. Адже щоб учні з особливими освітніми потребами почувалися вільно в загальноосвітньому закладі, необхідно створити відповідні умови, адаптувати навчальні програми та плани, залучити необхідних фахівців до роботи з такими дітьми. У звичайній сільській школі функції багатьох спеціалістів по роботі з цими дітьми, як правило, виконує одна особа – соціальний педагог.

У Підгорівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. навчається 250 дітей, четверо з яких мають особливості психофізичного розвитку. Серед них одна дитина знаходиться на індивідуальному навчанні. Класів з інклюзивною освітою у школі немає. Усі діти мають рівні права — на життя, охорону здоров’я, освіту і звичайне шкільне дитинство. Учні з особливими освітніми потребами є активними учасниками позакласної роботи, яка проводиться з урахуванням психофізичних можливостей дитини і спрямована на всебічний розвиток особистості, формування позитивного соціально-психологічного статусу. Розуміючи це, їм та іншим учасникам навчально-виховного процесу було запропоновано долучитися до проекту-ігротеки «Рух, ігри, спорт» за підтримки Міжнародного фонду «Terre des Hommes».

Педагогічні працівники трьох шкіл Старобільського району, серед яких була і Підгорівська загальноосвітня школа, прийняли участь у практичному семінарі-тренінгу «Психосоціальні групові заняття для дітей та дорослих. Рух, ігри, спорт», який відбувся 18-19 грудня 2015 року у м. Сєвєродонецьк.

На початку 2016 року були отримані сертифікат та інвентар для  організації занять з дітьми та дорослими у школі. Проект «Рух, ігри, спорт» – це психосоціальні ігри або творчі заняття з дітьми та дорослими, які вчать взаємоповазі та сумісній роботі. Кожне заняття спрямоване на розвиток психосоціальних якостей, а саме: особистісних якостей (самоповага, ентузіазм, творчість, відповідальність, чесність, рішучість) та соціальних навичок (віра в інших, повага, співчуття, обов’язковість, співпраця). Метою занять є покращення психосоціального стану дітей і дорослих та організація їх дозвілля.

 

ПРО ФОНД

 

Фонд Terre des hommes (Terre des hommes Foundation) – неурядова організація, що надає допомогу у гарячих точках. Більш ніж 50 років своєї діяльності Terre des hommes працює в двох основних сферах – охорона здоров’я та робота з дітьми.

Tdh розгорнула свою гуманітарну діяльність в Україні в 2015 році, розпочавши її з надання психосоціальної підтримки місцевим та тимчасово переміщеним дітям, а також їх сім’ям, для надання необхідної гуманітарної допомоги.

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

 

Після того як ігротека була презентована батькам і дітям в школі, вони активно почали використовувати ці знання в позаурочний час. Для того, щоб ефективно організувати дозвілля дітей, батьки вирішили створити дитячий майданчик. На даний час на цьому майданчику шкільні аніматори проводять цікаві заходи та рухливі психосоціальні ігри.

Групові заняття, як показала практика, краще проводити малими групами дітей, педагогів та батьків, у складі яких є дитина з вадами розвитку. Головне, з початку, правильно підібрати час заняття та його вид, в залежності від віку, складу та можливостей групи. Як правило, після таких занять, дитина починає почувати себе значущою для суспільства, підіймає свою самооцінку, розкриває таланти та схильності. Рухливі ігри без суперництва сприяють згуртованості учасників для досягнення поставленої мети. Між педагогом та учасниками зникає межа непорозуміння, що потім позитивно віддзеркалюється у подальшій спільній роботі в урочний та позаурочний час. Після проведення таких занять поліпшується загальна атмосфера у класі, діти починають краще розуміти один одного, знижується рівень жорстокості та агресії, поліпшуються взаємини «діти-батьки-педагоги».

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ

 

За 2016 рік було проведено 36 групових психосоціальних занять з дітьми, 1 – з батьками, 2 – з учнями та педагогами та 1 творче заняття. Постійно, впродовж року, тренери (4 учителя) та аніматори з числа учнів (5 дітей) вдосконалюють свій рівень через ігрові програми, які підвищують не тільки фізичні якості, а й моральні, творчі, цивільні. Так, учениця 9 класу з вадами зору, займалася бісероплетінням, написанням віршів. Після відвідування творчого заняття вона зрозуміла, що в неї добре виходить ще й малювати. Відчувши себе більш впевненою, вона разом з іншими дітьми почала активно приймати участь у різноманітних творчих виставках і конкурсах.

Результати аналізу соціальної адаптації учнів з психофізичними вадами свідчать про те, що вони, пройшовши курс занять проекту «Рух, ігри, спорт», відчувають себе добре адаптованими в суспільстві та мають більше
шансів отримати вищу освіту, гарну професію, ніж учні спеціалізо­ваних шкіл та шкіл-інтернатів. Тож, для дітей з особливими освітніми потребами, навчання в такій школі, як наша, є альтернативою навчанню вдома та інших спеціалізованих закладах.

ІННОВАЦІЇ+

ИГРЫ С ПАРАШЮТОМ
Большинство игр с парашютом, являются по большей мере играми по кооперированию
нежели чем соперничеству, являясь эффективными для укрепления командного духа и
принадлежности к группе. В этих играх невозможно, чтобы аниматор стоял в стороне и
объяснял, он участвует наравне с другими участниками, что создает особую связь
между ними.
Мероприятие с парашютом является образовательным в широком смысле этого слова,
цель которго вовлечь больше людей в деятельность, которая не предусматривает
соперничества, где каждый выполняет задачи во имя общего дела и для развлечения.
Парашют представляет возможность сотрудничества , которое позволяет снять
препятствия, возникшие в группах и культурах.
Игры с парашютами могут использоваться на открытиях и празднованиях особых дней,
церемоний, праздников, фестивалей. Это способствует сотрудничеству без
соперничества и создает атмосферу безопасности и спокойствия в группе,
предоставляя всем равные шансы утвердиться.
Подготовка
Вытащите из сумки парашют и попросите участников крепко взяться обеими руками за
угол, тем самым участники становятся на одинаковое расстояние друг от друга. Самый
лучший способ, держать его на уровне грудной клетки. По очереди представьте им
некоторые понятия, поупражняйтесь:
ûНадувать значит поднять парашют над головой;
ûСдувать значит оставить парашют лежать на полу;
ûПарить происходит, когда парашют находится в воздухе без поддержки, над
головами участников;
ûПозиция может быть изменена в форму купола, участники опускают парашют и
все собираются под ним.
Время начать практиковаться. Все вместе поднимите парашют и пусть он плавно
опустится, без того чтобы тянуть его вниз. Затем попробуйте поднять его как можно
выше, чтобы парашют надулся и сделайте несколько шагов по направлению к центру
придерживая парашют, тем самым формируя форму гриба. Когда парашют сдувается,
попробуйте еще раз. Повторяйте данные движения пока все их не научатся выполнять.
Волны
Величина группы: 15-30 участников
Время: 10 минут
Материалы: парашют
Цель: Ознакомиться с парашютом и скоординировать движения.
Прцедура: Участники держат парашют на уровне талии и медленно начинают
двигаться тем самым производя волны. Сначала «море» спокойное с небольшими
волнами. Потом «море» начинает волноваться и начинается буря. Потом снова
успокаивается. Пока одни поднимают парашют, другие его опускаю. Игра продолжается
до тех пор пока участникам удается произвести одинаковые волны по всму кругу.
Зонты
Величина группы: 15-30 участников
Время: 10 минут
Материалы: парашют
Цель: выполнить некоторые основные движения для игр с парашютом. Координировать
движения, развивая сотрудничество.
Прцедура: Участники хватаются за парашют и опускают его на землю, считают до 3 и
поднимают руки вверх. Воздух позволяет свормировать форму огромного зонта,
которая сохраняется на какое-то время, постепенно сдуваясь. Можно повторить
несколько раз. Если поняв руки, произвести шаг вперед, парашют поднимется еще
выше. Для того чтобы спустить его, делаем шаг обратно.
Игра с именами
Величина группы: 15-30 участников
Время: 20 минут
Материалы: парашют
Цель: Запомнить имена участников. Стимулировать восприятие музыкального ритма.
Способствовать самоутверждению и устранению чувства нелепости.
Процедура: Игроки держат парашют на средней высоте. Аниматор спрашивает : Где
находится (и называет имя одного из участников). Участник проходит под парашютом и
выходит из дыры посередине произнося «Я здесь». После этого возвращается назад.
Юрта
Величина группы: 15-30 участников
Время: 20 минут
Материалы: парашют
Цель: Скоординировать движения, создать доброжелательную и развлекательную
среду.
Процедура: Игроки опускают парашют на пол, считают до 3 и поднимают руки, после
чего делают шаг вперед. Затем опускают парашют за спину и участники садятся на
корточки. Таким образом образовывается юрта. Будучи внутри , можно договориться
балансировать по диаметрально противоположным точкам, формируя балансир.
Замены
Величина группы: 15-30 участников
Время: 15 минут
Материалы: парашют
Цель: Создать развлекательную обстановку, Развить сотрудничество, способствовать
командной сплоченности.
Процедура: Участники оставляют парашют на земле. Аниматор считает до 3 и все
участники надувают парашют. Между тем аниматор называет условие «Те, у кого
голубые глаза, те, у кого есть часы» меняются местами. Все те, кто отвечают данному
описанию меняются местами, проходя под парашютом, в то время как он
поддерживается другими участниками, которые не подходят под данное описание,
после того как аниматор называет еще несколько условий, он предоставляет
возможность игрокам называть те условия, которые они хотят.
Путешествующий мяч
Величина группы: 15-30 участников
Время: 15 минут
Материалы: парашют и большой пляжный мяч
Цель: развить ловкость рук. Создать идею единства команды.
Процедура: Участники поднимают парашют на уровень талии. Аниматор подбрасывает
вверх мяч. Цель игры заставить мяч катится по краю парашюта в одну, затем в другую
сторону. Участники с одной стороны парашюта поднимают сторону, а другие опускают
свою сторону, формируя диск по которому катится шар и контролируют направление
движений. Хорошо скоординированные движения позволят мячу катиться.
Паук
Величина группы: 15-30 участников
Время: 10 минут
Материалы: парашют
Цель: Создать свободную и и спокойную атмосферу. Сформировать командный дух.
Процедура: Игроки поднимают парашют до уровня талии, а один из участников «паук»
прячется под парашютом. Его цель «укусить» участников и затащить их под парашют.
Когда кого-то «укусили» он должен крикнуть «Паук» и спрятаться под парашют. Затем
они вместе ловят остальных участников вплоть до последнего. После этого все
участники начинают двигаться.
Огромная игла
Величина группы: 15-30 участников
Время: 10 минут
Материалы: парашют
Цель: Развить сотрудничество. Стимулировать координацию движения.
Процедура: Надувается парашют, аниматор называет одного из участников, который
выходит в центр и становится руки по швам и ноги вместе. Группа должна попытаться
«просунуть иголку» (игрока посередине) через дыру, и если им это удается, участник
становится на свое место, называя имя другого участника, который займет его место.
Огурцы, морковь и помидоры
Величина группы: 15-30 участников
Время: 15 минут
Материалы: парашют
Цель: Способствовать развитию командного духа.
Процедура: Игроки делятся на 3 команды: на «огурцы», «морковь», и «помидоры»
устраиваясь вокруг парашюта, который они поднимают на уровень талии. Когда
называют одну из команд, все, кто является частью данной команды бегут вокруг
парашюта. Аниматор указывает направление. Когда они приближаются к исходному
месту, остальные группы надувают парашют , а те, кто бежали, заходят под парашют,
обнимаются и выкрикивают название команды. Возвращаются на свое место и игра

Презентація звіт Шевчик О.Г

 

Презентація Стешенко Т.В.