IV засідання НМР

 

10 травня 2018 року згідно плану роботи Старобільського РМК відбулось IV засідання НМР Старобільського РМК.

Порядок денний:

 1. Про організацію методичної роботи та здійснення інноваційної діяльності у Петрівській ЗОШ І-ІІІ , Проїжджанській ЗОШ І-ІІст. та Старобільському КДНЗ №11 «Сонячний»

ЗДНР Петрівської ЗОШ І-ІІІ ст, Проїжджанської ЗОШ І-ІІ ст., вихователь-методист КДНЗ №11  

 1. Організація та результативність роботи Лиманської ЗОШ І-ІІІст. як школи, яка бере участь у Всеукраїнському експерименті щодо апробації нового Державного стандарту  початкової освіти.

Степанова Т.І.

 1. Про науково-методичний супровід підготовки та участі випускників шкіл у ЗНО- 2018.                                                              Сопільник Н.М.
 2. Про стан організації гурткової роботи у школах Старобільського району.                                                                                  Вороніна Л.В.
 3. Про стан організації екстернатної форми навчання у школах Старобільського району                                                          Восканян Л.А.                                                                                             

По першому питанню

СЛУХАЛИ:

 • Ткаленко Ю.П. (ЗДНР Петрівської ЗОШ І-ІІІ ст.)
 • Черевату Н.М. (ЗДНР Проїжджанської ЗОШ І-ІІ ст.)
 • Пономарьову Н.О. (вихователя – методиста КДНЗ №11), про організацію методичної роботи та здійснення інноваційної діяльності у закладах.

УХВАЛИЛИ:

 • Матеріали Петрівської ЗОШ І-ІІІ ст. щодо вивчення ППД вчителів школи передати до відділу освіти для подальшого вивчення та узагальнення досвіду.
 • Адміністрації Проїжджанської ЗОШ І-ІІ ст. звернути увагу педагогів на підготовку дітей до олімпіад та залучення до участі в конкурсах (предметних і творчих).
 • Інформацію вихователя-методиста КДНЗ №11 «Сонячний» узяти до відома.

По другому питанню

СЛУХАЛИ: методиста Старобільського РМК Степанову Т.І., яка доповіла про організацію та результативність роботи Лиманської ЗОШ І-ІІІ ст. як школи, яка бере участь у Всеукраїнському експерименті щодо апробації нового Державного стандарту початкової освіти.

УХВАЛИЛИ: інформацію доповідача узяти до відома.

По третьому питанню

СЛУХАЛИ : завідувача  Старобільського РМК Сопільник Н.М., яка розповіла  про науково-методичний супровід підготовки та участі випускників шкіл у ЗНО-2018

УХВАЛИЛИ:                                                 

 • Інформацію завідувача Старобільського РМК Сопільник Н.М., щодо науково-методичного супроводу підготовки та участі випускників шкіл у ЗНО-2018узяти до відома.

По четвертому питанню

СЛУХАЛИ : методиста Старобільського РМК Вороніну Л.В., щодо стану організації гурткової роботи у школах Старобільського району.

УХВАЛИЛИ:                                                

 • Інформацію методиста Старобільського РМК Вороніної Л.В., щодо стану організації гурткової роботи у школах Старобільського району та надані рекомендації узяти до уваги.

По п’ятому питанню

СЛУХАЛИметодиста Старобільського РМК Восканян Л.А.. , яка ознайомила членів зі станом організації екстернатної форми навчання у школах Старобільського району.

УХВАЛИЛИ:

 • інформацію методиста Старобільського РМК Восканян Л.А., яка ознайомила зі станом організації екстернатної форми навчання у школах Старобільського району узяти до відома.

 

 

 

 

 

Залишити відповідь