Семінар вчителів математики на базі Курячівської ЗОШ І-ІІ ст.

Пріоритети у навчанні математики нині полягають  у формуванні в учнів математичної компетентності, цілісних уявлень про сутність математичного знання, ознайомленні учнів з ідеями і методами математики, її ролі у пізнанні і перетворенні дійсності.

Предметом методичної діяльності вчителя математики є організація навчальної діяльності учнів.  Для правильного розуміння математики учень має бачити в ній відображення дійсності. Наукою доведено, що для життєвого успіху необхідні не самі знання, а вміння їх застосовувати відповідно до конкретної життєвої ситуації. Таким чином  з’явилась необхідність зміни характеру навчального процесу та способів діяльності учнів. Отже, відбулась переорієнтація освіти зі знаннєвої парадигми на діяльнісну.

Як зазначено у Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти, «діяльнісний підхід – спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти».

Тому семінар вчителів математики, який відбувся 28.03.2018 року на базі Курячівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, був присвячений  актуальному питанню «практична спрямованість шкільного курсу математики».  Участь в роботі семінару взяли 18 вчителів  шкіл району.

На початку семінару, з метою створення умов для ефективної роботи, забезпечення доброзичливої атмосфери, визначення сподівань і очікувань, із вступним словом виступила директор школи Калашник Л.М.

Далі учителі були присутні на уроці алгебри у 7 класі на тему «Лінійні рівняння як математичні моделі  текстових задач»   В ході якого було продемонстровано прийоми реалізації діяльнісного підходу під час розв’язування прикладних задач.

Після уроку гостей школи запросили на презентацію проекту учнів 9 класу «Перевернутий будиночок». Під час розв’язування прикладних задач на уроках геометрії учні зацікавились перевернутою хатиною у селі Паляниця на Буковелі. Їм захотілося, щоб і в рідному селі  з’явився такий будинок.  Учні розрахували витрату коштів на побудову перевернутої хати в своєму селі. Для цього був створений макет будиночка, розраховано кількість потрібного матеріалу для побудови за допомогою вивчених формул та розрахована ціна потрібного матеріали. В результаті отримали кошторис побудови.

Після презентації проекту гості разом з учнями школи взяли участь у «Математичному квесті». Їм було запропоновано цікаві завдання, які всі учасники виконали із задоволенням.

Під час обговорення  семінару вчителі сформулювали основні чинники, які необхідно забезпечити на сучасному уроці математики: чітке усвідомлення учнями цілей діяльності на уроці; мотивацію на одержання якомога кращого результату;  оволодіння загальними навчальними уміннями і навичками; рефлексію власних досягнень; можливість використання одержаних знань і умінь для розв’язання різних вправ і задач; набуття індивідуального досвіду завершеної справи; навчання учнів приймати виважені, обґрунтовані рішення, спираючись на набуті знання та логічні міркування.

Посилання на матеріали

Залишити відповідь